Polityka prywatności

 • Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan (nazywane dalej GPCh) dokłada najwyższej staranności w kwestii ochrony prywatności.  Z ustanowionej przez nas Polityki Prywatności dowiesz się, jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia rzetelności i transparentności Przetwarzania Danych Osobowych, jakich standardów przestrzegamy i w jakim zakresie zbieramy i dokonujemy działań na Danych Osobowych.
 • Zanim skorzystasz z Serwisu w jakiejkolwiek formie, zapoznaj się z pełną treścią niniejszej Polityki. Pamiętaj, że korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację procedur i standardów stosowanych przez GPCh i wynikających z Polityki.
 • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu Polityki, w punkcie 25.

1. Definicje:

Bieżące Informacje Nasz elektroniczny newsletter wysyłany na podany adres e-mail.


Biuletyn Nasz drukowany biuletyn oraz inne materiały informacyjne dotyczące prześladowań chrześcijan wysyłane zwykłą pocztą.


Dane Osobowe To wszelkie Twoje dane, definiowane zgodnie z RODO oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, które podajesz nam, zamawiając subskrypcję wysyłanych przez nas materiałów lub dokonując darowizny on-line.


GPCh To my – Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286946.


Polityka Właśnie ją czytasz. To zbiór zasad, reguł oraz naszych doświadczeń dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych.


Przetwarzanie To dokonywane przez nas operacje na Danych Osobowych. Przez Przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie Danych Osobowych.


RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE.


Serwis To strona dostępna w domenie gpch.pl wraz z podstronami znajdującymi się w subdomenach *.gpch.pl.


Ustawa To polska ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).
 

2. Podczas przeglądania stron umieszczonych w domenie *.gpch.pl – czy to jako odbiorca naszych materiałów informacyjnych, czy jako anonimowa osoba – nasz serwer automatycznie gromadzi informacje wysyłane przez Twoją przeglądarkę oraz te zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać takie dane jak: adresy email, adresy IP, typ przeglądarki, stronę internetową odwiedzaną bezpośrednio przed wejściem na nasze strony oraz inne dane. GPCh wykorzystuje te dane wyłącznie w celu zapewnienia jak najwyższej jakości działania Serwisu, a także w celach statystycznych i technicznych.
 

3. Podczas zamawiania subskrypcji wysyłanych przez nas materiałów lub dokonywania darowizny on-line możemy prosić Cię o podanie niektórych Danych Osobowych, przy czym nigdy nie prosimy Cię o podanie danych, które nie są nam niezbędne.


4. Szanujemy Twój wybór, dlatego podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest zawsze dobrowolne.


5. Cały czas doskonalimy Serwis, dlatego podczas korzystania z Serwisu mogą być gromadzone w sposób automatyczny różne informacje o osobach przeglądających Serwis, w tym o Tobie.


6. W tym celu możemy także wykorzystywać ciasteczka (pliki cookies). Jeśli chcesz dowiedzieć się o nich więcej, poczytaj punkty 20 – 24 Polityki.
 

7. Serwis nie zawsze automatycznie zbiera informacje o Tobie, jednak jeśli tak się dzieje, zawsze poinformujemy Cię o tym.
 

8. Pragniemy jak najpełniej informować Cię o naszej służbie na rzecz prześladowanych chrześcijan, dlatego w podanych poniżej przypadkach poprosimy Cię o przekazanie nam Twoich Danych Osobowych:

 • podczas zapisywania się na subskrypcję Bieżących Informacji poprosimy Cię o podanie danych: (a) adres e-mail;
 • podczas zapisywania się na subskrypcję Biuletynu poprosimy Cię o podanie danych: (a) imię, (b) nazwisko, (c) województwo, (d) miasto, (e) kod pocztowy, (f) adres; (g) kraj;
 • jeżeli przekazałeś darowiznę na naszą służbę i zechcesz otrzymać od nas materiały dotyczące sprawozdań finansowych z działalności Stowarzyszenia, to poprosimy Cię o podanie danych: (a) imię, (b) nazwisko, (c) województwo, (d) miasto, (e) kod pocztowy, (f) adres; (g) kraj;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości e-mail, to poprosimy Cię o podanie danych: (a) imię, (b) nazwisko, (c) adres e-mail.

9. Kiedy przekażesz nam Dane Osobowe, stajemy się ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 Ustawy. Abyś nie miał żadnych wątpliwości – administratorem jest Stowarzyszenie Głos Prześladowanych Chrześcijan z siedzibą w Skoczowie przy ul. Mickiewicza 4/9, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286946.


10. Twoje Dane Osobowe są przez nas Przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w przypadku, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.


11. Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe:
 

 • w celach marketingowych – przesyłania Ci naszych własnych informacji dotyczących służby na rzecz prześladowanych chrześcijan. Przed wysłaniem takich informacji zawsze pytamy Ciebie o zgodę; wystarczy, że podczas rejestracji zaznaczysz odpowiednie pole formularza;
 • w celach statystycznych GPCh;
 • zgodnie z zawartymi umowami na przetwarzanie Danych Osobowych.
   

12. Pamiętaj, że to Ty decydujesz o zakresie i celu Przetwarzania. W każdej chwili możesz:
 

 • kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie Danych Osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane;
 • na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje Dane Osobowe;
 • odwołać zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich Danych Osobowych w całości lub części;
 • wnieść skargę do organu nadzorczego.
   

13. W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia Danych Osobowych. Może to nastąpić w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie Danych Osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia.
 

14. Nie przekazujemy ani nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych, jeśli tego nie chcesz. Przekazywania lub udostępniania dokonujemy tylko wtedy, gdy wcześniej wyrazisz na to zgodę lub gdy zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Takie przekazywanie odbywać się może jedynie po zawarciu przez nas umowy z innym podmiotem, zgodnie z wymogami RODO i Ustawy.
 

15. Ze względów techniczno-organizacyjnych Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane w niezbędnym zakresie przez profesjonalne podmioty zewnętrzne, świadczące usługi w zakresie hostingu oraz przesyłania poczty zwykłej i elektronicznej. Takie przetwarzanie odbywać się może jedynie po zawarciu przez nas umowy z takimi podmiotami, zgodnie z wymogami RODO i Ustawy.
 

16. Aktualny wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowę na przetwarzanie Danych Osobowych, można uzyskać od nas w każdej chwili.
 

17. Pamiętaj, że Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku, gdy państwa te spełniają wymagania bezpieczeństwa dotyczące Danych Osobowych określone w dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnym przepływie tych danych.
 

18. Zbierane zgodnie z Polityką dane to cenny materiał badawczy, dlatego możemy tworzyć i ujawniać anonimowe zestawienia oraz statystyczne dane dotyczące działania Serwisu. Zestawienia takie nie są jednak Danymi Osobowymi, a tym samym nie pozwalają na jakąkolwiek identyfikację Ciebie lub innych użytkowników.
 

19. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich Danych Osobowych, dlatego stosujemy bardzo wysokie zabezpieczenia oraz zachowujemy poufność wszelkich przetwarzanych informacji. Jednym z elementów naszych zabezpieczeń jest polityka bezpieczeństwa, którą przyjęliśmy oraz sumiennie stosujemy. Wypełniamy także wszystkie obowiązki spoczywające na nas jako na administratorze Danych Osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zaś z Ustawy.
 

20. Chcemy udoskonalać nasz Serwis, ułatwić korzystanie z niego oraz jak najlepiej dopasować go do Twoich potrzeb, dlatego poza dobrowolnie podanymi przez Ciebie informacjami korzystamy z ciasteczek (pliki cookies), tj. plików zawierających dane informatyczne, które zapisywane są na używanym przez Ciebie urządzeniu końcowym tak, że możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.
 

21. Ciasteczka mają służyć Tobie i nam. Ich celem jest dostosowanie zawartości Serwisu do Twoich indywidualnych preferencji, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz jego indywidualizacji. My zaś możemy dzięki nim tworzyć statystyki dotyczące korzystania z Serwisu, co pozwala nam na jego ciągłe ulepszanie.
 

22. Ciasteczka nie powodują żadnych zmian w konfiguracji używanego przez Ciebie urządzenia końcowego. Informacje te wykorzystywane są jedynie dla tworzenia statystyk funkcjonowania Serwisu. Mogą być także udostępniane podmiotom zewnętrznym, jednak jedynie w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o ciasteczkach podmiotom zewnętrznym. W naszym Serwisie wykorzystujemy kilka rodzajów ciasteczek:
 

 • Sesyjne – służące do identyfikacji użytkownika w serwisie;
 • Statystyczne – służące do celów statystycznych;
 • Funkcyjne – zapewniające dodatkowe funkcjonalności systemu.
   

23. Pamiętaj, że zawsze możesz zrezygnować z ciasteczek. Niezależnie od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać w Serwisie bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
 

24. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ciasteczek, odpowiedzi na nie znajdziesz w sekcji „Pomoc” stosowanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.
 

25. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub z innych powodów chcesz się z nami skontaktować możesz to zrobić korzystając z zawsze aktualnych danych kontaktowych umieszczonych na stronie kontakt.gpch.pl.
 

26. GPCh zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie polityka.gpch.pl, w związku z czym zalecamy bieżące odwiedzanie naszej strony internetowej i monitorowanie aktualności zasad korzystania z Serwisu przez wszystkich naszych gości.